Get OfferHYDRAULIC ELEVATORS

HİDROLİK ASANSÖRLER

Çok yoğun kullanımı olmayan, yapının üzerinde makine dairesi yapılma imkanı olmayan yerlerde kullanımı uygundur.


Çoğunlukla yük asansörü olarak kullanılırlar. Fabrika çatılarının der asansörlerin kullanımına izin vermemesi sebebiyle sıklıkla tercih edilirler.


Planlama aşamasında asansöre yer bırakılmamış binalarda tercih edilebilir.


 

Add your email address